ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168054064 56,441.18 ทองคำ 2 บาท
2 LD168056462 35,899.16 ทองคำ 1 บาท
3 LD168022697 27,669.28 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168089456 26,417.63 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168076873 18,743.74 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168081923 14,539.47 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168045691 14,324.29 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168087069 13,650.19 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168046897 12,976.60 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168052114 10,401.06 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168015581 10,356.59 เครดิต 3000 บาท
12 LD168027136 9,717.05 เครดิต 3000 บาท
13 LD168083184 8,155.61 เครดิต 3000 บาท
14 LD168019753 7,930.97 เครดิต 3000 บาท
15 LD168062257 7,735.18 เครดิต 3000 บาท
16 LD168060467 7,275.93 เครดิต 3000 บาท
17 LD168018878 6,234.00 เครดิต 3000 บาท
18 LD168028740 5,936.60 เครดิต 3000 บาท
19 LD168085312 5,499.30 เครดิต 3000 บาท
20 LD168072738 5,311.79 เครดิต 3000 บาท
21 LD168080717 5,189.56 เครดิต 2000 บาท
22 LD168079447 5,151.37 เครดิต 2000 บาท
23 LD168087976 4,572.05 เครดิต 2000 บาท
24 LD168055290 4,345.01 เครดิต 2000 บาท
25 LD168075415 4,230.48 เครดิต 2000 บาท
26 LD168018962 4,175.86 เครดิต 2000 บาท
27 LD168079375 4,149.57 เครดิต 2000 บาท
28 LD168079226 4,135.60 เครดิต 2000 บาท
29 LD168076069 3,989.18 เครดิต 2000 บาท
30 LD168067575 3,935.14 เครดิต 2000 บาท
31 LD168078602 3,765.41 เครดิต 1000 บาท
32 LD168043753 3,708.48 เครดิต 1000 บาท
33 LD168084798 3,685.83 เครดิต 1000 บาท
34 LD168077931 3,365.55 เครดิต 1000 บาท
35 LD168007129 3,136.66 เครดิต 1000 บาท
36 LD168000026 2,996.88 เครดิต 1000 บาท
37 LD168070342 2,901.17 เครดิต 1000 บาท
38 LD168064454 2,860.60 เครดิต 1000 บาท
39 LD168042766 2,833.59 เครดิต 1000 บาท
40 LD168040992 2,829.07 เครดิต 1000 บาท
41 LD168086976 2,797.68 เครดิต 1000 บาท
42 LD168030845 2,721.86 เครดิต 1000 บาท
43 LD168081262 2,699.84 เครดิต 1000 บาท
44 LD168057727 2,555.74 เครดิต 1000 บาท
45 LD168036888 2,417.43 เครดิต 1000 บาท
46 LD168065087 2,387.89 เครดิต 1000 บาท
47 LD168067924 2,357.02 เครดิต 1000 บาท
48 LD168014616 2,311.72 เครดิต 1000 บาท
49 LD168030641 2,237.57 เครดิต 1000 บาท
50 LD168053476 2,188.23 เครดิต 1000 บาท