ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168093985 206,707.36 ทองคำ 2 บาท
2 LD168102588 66,089.88 ทองคำ 1 บาท
3 LD168022697 57,074.67 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168103372 56,877.71 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168103768 50,853.84 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168089456 45,380.63 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168056462 25,586.21 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168085312 25,104.00 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168111833 19,327.61 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168054064 15,001.88 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168077405 14,945.88 เครดิต 3000 บาท
12 LD168040156 12,727.10 เครดิต 3000 บาท
13 LD168095293 10,391.13 เครดิต 3000 บาท
14 LD168011453 9,306.77 เครดิต 3000 บาท
15 LD168108942 9,147.32 เครดิต 3000 บาท
16 LD168110045 8,307.22 เครดิต 3000 บาท
17 LD168065078 7,865.89 เครดิต 3000 บาท
18 LD168082885 7,260.30 เครดิต 3000 บาท
19 LD168095208 6,835.44 เครดิต 3000 บาท
20 LD168000014 6,349.50 เครดิต 3000 บาท
21 LD168009730 5,748.31 เครดิต 2000 บาท
22 LD168104894 5,588.39 เครดิต 2000 บาท
23 LD168100917 4,805.11 เครดิต 2000 บาท
24 LD168108251 4,705.53 เครดิต 2000 บาท
25 LD168100741 4,698.95 เครดิต 2000 บาท
26 LD168019753 4,383.22 เครดิต 2000 บาท
27 LD168046897 3,887.88 เครดิต 2000 บาท
28 LD168102210 3,553.15 เครดิต 2000 บาท
29 LD168087347 3,450.56 เครดิต 2000 บาท
30 LD168092694 3,319.29 เครดิต 2000 บาท
31 LD168083705 3,314.35 เครดิต 1000 บาท
32 LD168110108 3,093.27 เครดิต 1000 บาท
33 LD168090765 3,036.31 เครดิต 1000 บาท
34 LD168094382 2,950.54 เครดิต 1000 บาท
35 LD168107514 2,943.18 เครดิต 1000 บาท
36 LD168079109 2,745.64 เครดิต 1000 บาท
37 LD168040941 2,505.77 เครดิต 1000 บาท
38 LD168035943 2,488.08 เครดิต 1000 บาท
39 LD168100471 2,288.13 เครดิต 1000 บาท
40 LD168078602 2,203.51 เครดิต 1000 บาท
41 LD168060467 2,163.54 เครดิต 1000 บาท
42 LD168000026 2,050.72 เครดิต 1000 บาท
43 LD168098865 2,040.85 เครดิต 1000 บาท
44 LD168104605 1,931.38 เครดิต 1000 บาท
45 LD168018940 1,906.98 เครดิต 1000 บาท
46 LD168109700 1,898.64 เครดิต 1000 บาท
47 LD168064054 1,895.81 เครดิต 1000 บาท
48 LD168054838 1,844.33 เครดิต 1000 บาท
49 LD168059554 1,843.08 เครดิต 1000 บาท
50 LD168102471 1,823.80 เครดิต 1000 บาท