ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168130095 2,750.00 ทองคำ 2 บาท
2 LD168125563 2,364.00 ทองคำ 1 บาท
3 LD168104605 2,332.54 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168022697 2,195.79 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168108942 1,580.86 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168046897 1,502.16 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168103372 1,165.55 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168118902 934.86 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168109700 779.01 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168039996 612.77 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168071421 599.06 เครดิต 3000 บาท
12 LD168088737 537.71 เครดิต 3000 บาท
13 LD168128326 533.76 เครดิต 3000 บาท
14 LD168125959 490.91 เครดิต 3000 บาท
15 LD168097593 473.57 เครดิต 3000 บาท
16 LD168129666 447.91 เครดิต 3000 บาท
17 LD168092190 430.61 เครดิต 3000 บาท
18 LD168064454 338.43 เครดิต 3000 บาท
19 LD168113283 325.28 เครดิต 3000 บาท
20 LD168112720 319.83 เครดิต 3000 บาท
21 LD168089456 318.21 เครดิต 2000 บาท
22 LD168126896 317.87 เครดิต 2000 บาท
23 LD168019753 317.01 เครดิต 2000 บาท
24 LD168079375 302.01 เครดิต 2000 บาท
25 LD168056462 300.44 เครดิต 2000 บาท
26 LD168046016 288.01 เครดิต 2000 บาท
27 LD168093985 276.60 เครดิต 2000 บาท
28 LD168009730 276.36 เครดิต 2000 บาท
29 LD168003537 266.88 เครดิต 2000 บาท
30 LD168063314 254.33 เครดิต 2000 บาท
31 LD168030771 248.03 เครดิต 1000 บาท
32 LD168059883 233.61 เครดิต 1000 บาท
33 LD168126786 233.14 เครดิต 1000 บาท
34 LD168064515 222.95 เครดิต 1000 บาท
35 LD168047701 219.57 เครดิต 1000 บาท
36 LD168053537 211.95 เครดิต 1000 บาท
37 LD168104894 201.55 เครดิต 1000 บาท
38 LD168097901 199.58 เครดิต 1000 บาท
39 LD168100857 199.17 เครดิต 1000 บาท
40 LD168129658 193.68 เครดิต 1000 บาท
41 LD168070342 176.27 เครดิต 1000 บาท
42 LD168084798 175.56 เครดิต 1000 บาท
43 LD168113180 163.83 เครดิต 1000 บาท
44 LD168054838 153.44 เครดิต 1000 บาท
45 LD168034175 145.85 เครดิต 1000 บาท
46 LD168086976 144.06 เครดิต 1000 บาท
47 LD168088022 141.10 เครดิต 1000 บาท
48 LD168128986 140.84 เครดิต 1000 บาท
49 LD168130945 140.74 เครดิต 1000 บาท
50 LD168107594 132.07 เครดิต 1000 บาท