ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168093985 226,982.64 ทองคำ 2 บาท
2 LD168103372 167,276.02 ทองคำ 1 บาท
3 LD168049183 142,095.76 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168054064 47,699.96 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168103768 36,832.36 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168103204 34,820.20 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168097593 23,484.30 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168104605 21,756.18 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168100422 21,187.49 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168046897 20,104.42 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168022697 16,885.31 เครดิต 3000 บาท
12 LD168056462 14,394.82 เครดิต 3000 บาท
13 LD168089456 14,333.24 เครดิต 3000 บาท
14 LD168110045 11,994.02 เครดิต 3000 บาท
15 LD168120462 11,485.04 เครดิต 3000 บาท
16 LD168102500 11,127.16 เครดิต 3000 บาท
17 LD168110482 10,612.65 เครดิต 3000 บาท
18 LD168040992 10,302.31 เครดิต 3000 บาท
19 LD168108251 10,121.85 เครดิต 3000 บาท
20 LD168116061 9,124.44 เครดิต 3000 บาท
21 LD168114598 9,062.25 เครดิต 2000 บาท
22 LD168009730 8,926.79 เครดิต 2000 บาท
23 LD168119205 7,093.83 เครดิต 2000 บาท
24 LD168099847 6,991.73 เครดิต 2000 บาท
25 LD168108942 6,823.26 เครดิต 2000 บาท
26 LD168085312 5,970.00 เครดิต 2000 บาท
27 LD168077405 5,699.97 เครดิต 2000 บาท
28 LD168055290 5,527.86 เครดิต 2000 บาท
29 LD168040795 5,375.29 เครดิต 2000 บาท
30 LD168108792 5,259.91 เครดิต 2000 บาท
31 LD168018940 5,089.85 เครดิต 1000 บาท
32 LD168028166 4,792.50 เครดิต 1000 บาท
33 LD168092694 4,341.61 เครดิต 1000 บาท
34 LD168116049 4,001.24 เครดิต 1000 บาท
35 LD168118902 3,994.25 เครดิต 1000 บาท
36 LD168118950 3,909.81 เครดิต 1000 บาท
37 LD168060467 3,902.68 เครดิต 1000 บาท
38 LD168051935 3,775.33 เครดิต 1000 บาท
39 LD168116212 3,620.28 เครดิต 1000 บาท
40 LD168111580 3,558.87 เครดิต 1000 บาท
41 LD168094706 3,443.55 เครดิต 1000 บาท
42 LD168104894 3,386.21 เครดิต 1000 บาท
43 LD168116025 3,262.72 เครดิต 1000 บาท
44 LD168102588 3,055.18 เครดิต 1000 บาท
45 LD168029894 2,926.12 เครดิต 1000 บาท
46 LD168089972 2,910.27 เครดิต 1000 บาท
47 LD168114488 2,897.63 เครดิต 1000 บาท
48 LD168011632 2,770.85 เครดิต 1000 บาท
49 LD168025097 2,751.28 เครดิต 1000 บาท
50 LD168106042 2,740.38 เครดิต 1000 บาท