ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168054064 114,955.88 ทองคำ 2 บาท
2 LD168069674 36,918.84 ทองคำ 1 บาท
3 LD168060488 27,479.50 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168009351 17,126.25 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168046897 12,991.18 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168009730 11,765.03 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168055290 7,408.14 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168056462 5,151.16 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168069358 4,847.96 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168060467 4,506.54 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168014075 3,218.75 เครดิต 3000 บาท
12 LD168015581 2,824.38 เครดิต 3000 บาท
13 LD168008278 2,523.83 เครดิต 3000 บาท
14 LD168054745 2,483.46 เครดิต 3000 บาท
15 LD168025346 2,437.31 เครดิต 3000 บาท
16 LD168014616 2,316.56 เครดิต 3000 บาท
17 LD168027136 1,975.57 เครดิต 3000 บาท
18 LD168054082 1,928.68 เครดิต 3000 บาท
19 LD168057727 1,904.07 เครดิต 3000 บาท
20 LD168054358 1,819.56 เครดิต 3000 บาท
21 LD168048505 1,799.95 เครดิต 2000 บาท
22 LD168000026 1,706.74 เครดิต 2000 บาท
23 LD168016363 1,545.71 เครดิต 2000 บาท
24 LD168040156 1,528.84 เครดิต 2000 บาท
25 LD168053537 1,474.73 เครดิต 2000 บาท
26 LD168059883 1,187.13 เครดิต 2000 บาท
27 LD168049183 1,173.89 เครดิต 2000 บาท
28 LD168065063 1,113.03 เครดิต 2000 บาท
29 LD168059854 1,090.53 เครดิต 2000 บาท
30 LD168034196 1,050.83 เครดิต 2000 บาท
31 LD168053476 1,013.77 เครดิต 1000 บาท
32 LD168062257 1,001.58 เครดิต 1000 บาท
33 LD168064515 991.10 เครดิต 1000 บาท
34 LD168062366 940.10 เครดิต 1000 บาท
35 LD168011145 924.23 เครดิต 1000 บาท
36 LD168040992 877.04 เครดิต 1000 บาท
37 LD168003095 866.42 เครดิต 1000 บาท
38 LD168030845 828.91 เครดิต 1000 บาท
39 LD168043753 800.92 เครดิต 1000 บาท
40 LD168065721 767.17 เครดิต 1000 บาท
41 LD168070576 757.69 เครดิต 1000 บาท
42 LD168059554 736.38 เครดิต 1000 บาท
43 LD168051755 720.33 เครดิต 1000 บาท
44 LD168011109 675.44 เครดิต 1000 บาท
45 LD168024304 668.20 เครดิต 1000 บาท
46 LD168067195 650.84 เครดิต 1000 บาท
47 LD168013261 640.79 เครดิต 1000 บาท
48 LD168030135 600.98 เครดิต 1000 บาท
49 LD168066408 583.24 เครดิต 1000 บาท
50 LD168047871 576.35 เครดิต 1000 บาท